Cơ hội định cư Canada – Nhóm ngành truyền thông, kỹ thuật & công nghệ tại bang British Colombia

Tỉnh Bang British Columbia vừa quyết định gia hạn Chương trình Tech Pilot đến Tháng 6 – 2021

Tech Pilot là chương trình thí điểm của Tỉnh Bang British Columbia (BC) được ra đời từ năm 2017 nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp trong Tỉnh bang thu hút nhân tài trong danh sách ưu tiên định cư với 29 ngành nghề dưới đây để lấp đầy khoảng thiếu hụt nhân lực trong các lĩnh vực liên quan. Bên cạnh đó, chương trình này cũng tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học cũng như các ứng viên quốc tế hội đủ kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trở thành thường trú nhân một cách nhanh chóng.
Trong hơn 3 năm qua, với sự thành công và giá trị mà chương trình Tech Pilot đã mang lại, chính phủ Canada vừa quyết định gia hạn chương trình này đến tháng 6 năm 2021.
Chương trình Tech Pilot về bản chất không phải là 1 chương trình định cư Canada đơn lẻ, mà nó phải được kết hợp với một số chương trình hiện có của Tỉnh Bang BC. Do đó, điều kiện tiên quyết để ứng viên có thể tham gia chương trình là: Ứng viên cần nhận được thư mời làm việc (Job Offer) từ một doanh nghiệp và ngành nghề của ứng viên phải nằm trong danh sách do Tỉnh Bang quy định. Thư mời làm việc hợp lệ là công việc toàn thời gian, kéo dài tối thiểu 12 tháng và phải còn hiệu lực ít nhất 120 ngày vào thời điểm nộp hồ sơ tham gia chương trình.
Như vậy, để có thể tham gia chương trình Tech Pilot, ứng viên cần đăng ký trực tuyến vào một trong 2 nhánh của BC-PNP gồm Express Entry BC và Skill Immigration BC thông qua Skills Immigration Registration System (SIRS). Hồ sơ của ứng viên sẽ được đánh giá và ghi nhận điểm số dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, trình độ tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc, địa điểm làm việc, mức độ chuyên môn và mức lương của công việc.

Sau mỗi đợt tuyển chọn:

Khi hồ sơ được tuyển chọn, ứng viên sẽ được:
  • Đối với các ứng viên tham gia chương trình Skill Immigration BC, sau khi nhận được đề cử, ứng viên có thể lập tức nộp đơn xin thường trú;
  • Đối với các ứng viên tham gia chương trình Express Entry BC, sau khi nhận được đề cử, ứng viên sẽ được cộng thêm 600 điểm vào thang điểm Express Entry Comprehensive Ranking System (CRS) và chắc chắn nhận được một Invitation To Apply (ITA) trong lần chọn lọc ứng viên sắp tới từ chính phủ Liên bang.

Những lợi thế của chương trình:

  • Chỉ cần thư mời làm việc có thời hạn 1 năm từ Chủ Doanh Nghiệp mà không cần có LMIA (Một dạng giấy phép để Chủ DN được phép thuê mướn lao động nước ngoài làm việc cho mình);
  • Điểm sàn tuyển chọn hồ sơ (Cut-off Points) của Tech Pilot thấp hơn điểm sàn của Express Entry BC và Skill Immigration BC khá nhiều (Thường thấp hơn từ 10 đến 20 điểm);
  • Thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, chỉ từ 2 – 3 tháng;
  • Tần suất xét duyệt hồ sơ khá cao với các đợt tuyển chọn diễn ra hàng tuần.

Danh sách 29 ngành nghề theo quy định của chương trình BC PNP Tech Pilot, cụ thể như sau:

NOC
Job Title
0131
Telecommunication carriers managers
0213
Computer and information systems managers
0512
Managers - publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts
2131
Civil engineers
2132
Mechanical engineers
2133
Electrical and electronics engineers
2134
Chemical engineers
2147
Computer engineers (except software engineers and designers)
2171
Information systems analysts and consultants
2172
Database analysts and data administrators
2173
Software engineers and designers
2174
Computer programmers and interactive media developers
2175
Web designers and developers
2221
Biological technologists and technicians
2241
Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2242
Electronic service technicians (household and business equipment)
2243
Industrial instrument technicians and mechanics
2281
Computer network technicians
2282
User support technicians
2283
Information systems testing technicians
5121
Authors and writers
5122
Editors
5125
Translators, terminologists and interpreters
5124
Broadcast technicians
5225
Audio and video recording technicians
5226
Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
5227
Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing arts
5241
Graphic designers and illustrators
6221
Technical sales specialists - wholesale trade