Cơ hội làm việc sau tốt nghiệp tại Úc (Visa 485)

Bai-1.6_1
Du học sinh Úc sẽ có cơ hội xin được visa sau tốt nghiệp (visa 485) với thời hạn từ 18 tháng đến 4 năm sau khi hoàn tất khóa học tại Úc nếu thoả mãn một số điều kiện về khoá học, bậc học, thời lượng học và thời gian lưu trú tại Úc.
Visa 485 (Temporary Graduate visa) là visa tạm trú dành cho du học sinh đã học, tốt nghiệp tại Úc và thoả mãn đủ các điều kiện theo quy định của chính phủ Úc. Visa 485 thường được du học sinh sử dụng để tích luỹ kinh nghiệm tại Úc hoặc nâng cao các yếu tố khác nhằm làm tăng cơ hội được định cư Úc của mình, với điều kiện du học sinh đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu của các chương trình định cư Úc.
Visa 485 có 2 dòng (streams) chính, với quyền lợi và điều kiện khác nhau.
Dòng thứ nhất của visa 485 áp dụng cho du học sinh học bậc Cử nhân (Đại học) trở lên, gọi là Post-Study Work Stream. Dòng visa 485 thứ hai áp dụng cho du học sinh học Nghề/Cao đẳng, gọi là Graduate Work Stream. Chi tiết về quyền lợi và điều kiện của 2 dòng visa 485 này, có thể xem ở bảng sau đây:

1. Quyền lợi

Post-Study Work Stream
Học bậc Cử nhân trở lên
Graduate Work Stream
Học bậc Nghề/Cao đẳng
- Tạm trú tại Úc từ 2 đến 4 năm tuỳ bậc học và địa điểm học.

- Được sống, học tập và làm việc trong suốt thời gian visa có hiệu lực

- Được mang gia đình (vợ/chồng & con) đi cùng

- Không cần phải thẩm định tay nghề và không giới hạn ngành học khi xin visa 485
- Tạm trú tại Úc trong 18 tháng

- Được sống, học tập và làm việc trong suốt thời gian visa có hiệu lực

- Được mang gia đình (vợ/chồng & con) đi cùng

2. Điều kiện

Post-Study Work Stream
Học bậc Cử nhân trở lên
Graduate Work Stream
Học bậc Nghề/Cao đẳng
- Dưới 50 tuổi

- Học chương trình hợp lệ ít nhất 2 năm tại Úc và được cấp bằng tốt nghiệp

- Được mang gia đình (vợ/chồng & con) đi cùng

- Lưu trú tại Úc ít nhất 16 tháng trong suốt thời gian học

- Có chứng chỉ anh ngữ IELTS 6.0 (từng kỹ năng) hoặc chứng chỉ tương đương

- Tình trạng sức khoẻ và lý lịch tư pháp tốt

- Đang ở Úc và đang nắm giữ visa du học hoặc visa bắc cầu (Bridging visa) tại thời điểm nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn tất khoá học

- Có bảo hiểm dành cho visa tạm trú (OVHC)

- Visa du học Úc đầu tiên của du học sinh được cấp từ ngày 05/11/2011 trở về sau
- Dưới 50 tuổi

- Học chương trình hợp lệ ít nhất 2 năm tại Úc và được cấp bằng tốt nghiệp

- Được mang gia đình (vợ/chồng & con) đi cùng

- Lưu trú tại Úc ít nhất 16 tháng trong suốt thời gian học

- Có chứng chỉ anh ngữ IELTS 6.0 (từng kỹ năng) hoặc chứng chỉ tương đương

- Tình trạng sức khoẻ và lý lịch tư pháp tốt

- Đang ở Úc và đang nắm giữ visa du học hoặc visa bắc cầu (Bridging visa) tại thời điểm nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn tất khoá học

- Có bảo hiểm dành cho visa tạm trú (OVHC)

- Chỉ định một ngành nghề có liên quan đến ngành học và thuộc danh sách thiếu hụt nhân lực trung và dài hạn Úc (MLTSSL)

- Thẩm định tay nghề thành công cho ngành nghề đã chỉ định

Doslink Edu. có thể giúp bạn:

 • Hướng dẫn các yếu tố cần chuẩn bị cho hồ sơ visa 485
 • Tư vấn chọn ngành nghề thẩm định, hướng dẫn hồ sơ thẩm định tay nghề và đại diện nộp hồ sơ cho cơ quan chỉ định
 • Hỗ trợ đăng ký mua bảo hiểm cho visa tạm trú
 • Hỗ trợ đăng ký mua bảo hiểm cho visa tạm trú
 • Hỗ trợ xin lý lịch tư pháp Úc, Việt Nam
 • Tư vấn “thời điểm vàng” để xin visa 485
 • Tư vấn cách sử dụng visa đúng cách nhằm đạt mục tiêu định cư tay nghề Úc
 • Tư vấn cách sử dụng visa đúng cách nhằm đạt mục tiêu định cư tay nghề Úc
 • Dịch vụ làm hồ sơ thẩm định tay nghề
 • Dịch vụ làm hồ sơ xin bảo lãnh tiểu bang
 • Dịch vụ visa định cư tay nghề Úc

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Education

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate