Danh sách các trường Canada chia theo bậc học

3-Canada
Doslink có mạng lưới đối tác liên kết với hầu hết các trường tại 10 tiểu bang rộng khắp Canada, với bậc học đa dạng từ tiểu học, trung học cho đến cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
Bên dưới là một số trường tiêu biểu được xếp theo bậc học mà Doslink có thể giúp khách hàng kết nối với trường để tiến hành hồ sơ xin nhập học, hồ sơ xin học bổng.
Trường tiểu học công lập: Doslink có thể hỗ trợ nộp hồ sơ đến các trường tiểu học và trung học công lập trên toàn Canada.
Trường tư thục (đào tạo từ lớp 1 đến lớp 12):
Trường/trung tâm anh ngữ (đào tạo chương trình tiếng anh ngắn hạn, cắm trại mùa hè, tiếng Anh học thuật, IELTS, …)
Trường Cao đẳng/Học viện (đào tạo chương trình Cao đẳng, Nghề)
Trường Đại học (đạo tạo chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Bác sĩ, Tiến sĩ)
Bạn có thể tham khảo một số trường nổi bật ở trên và nhấp vào tên từng trường để xem thông tin chi tiết. Trường hợp bạn cần tìm hiểu thông tin về bất cứ trường nào khác, vui lòng liên hệ với Doslink để được hỗ trợ tư vấn

Mạng lưới trường đối tác