Du học định cư Canda theo chương trình AIGP

Nhìn chung thì những chương trình định cư Canada thường hướng tới những ứng viên tiềm năng là những sinh viên tốt nghiệp đã có kinh nghiệm làm việc chính thức. Tuy nhiên, trong chương trình định cư vùng Atlantic AIPP có một chương trình hết sức đặc biệt: Đó là Chương trình AIGP (Atlantic International Graduate Program) cũng dành cho những sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp nhưng lại không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, điều này tạo ra một con đường tối ưu dẫn đến việc định cư tại Canada cho những sinh viên này cùng với gia đình của họ.
aipp-2
canada-aigp
Tuy nhiên, để hội đủ điều kiện tham gia chương trình AIGP này, các sinh viên quốc tế cần phải đáp ứng những điều kiện theo quy định. Cụ thể như sau:

1. Kinh nghiệm làm việc: Không có yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

2. Học vấn: Sinh viên bắt buộc phải:

 • Có bằng cấp học tập, học nghề với thời gian tối thiểu 2 năm tại một trường đại học hoặc học viện công lập tại Atlantic đã được chính phủ công nhận.
  Để biết chi tiết về danh sách các trường này, vui lòng click vào link sau https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-immigration-pilot/publicly-funded-institutions.html
 • Là sinh viên toàn thời gian tại Canada với thời gian học tối thiểu là 2 năm.
 • Vừa tốt nghiệp trong vòng 12 tháng trước khi bạn đăng ký nhập cư.
 • Sống tại một trong những tỉnh thuộc vùng Atlantic trong vòng tối thiểu 16 tháng trong 24 tháng trước khi tốt nghiệp.
 • Có visa hoặc giấy phép làm việc, học tập hoặc thực tập hợp pháp tại Canada.
Chú ý: Các chương trình sau đây là không hợp lệ để nộp hồ sơ theo chương trình AIGP:
+ Khóa học ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai với thời gian học quá một nửa thời gian học của toàn bộ chương trình.
+ Học trực tuyến hoặc học từ xa với thời gian học quá một nửa thời gian học của toàn bộ chương trình.
+ Theo học những chương trình được học bổng mà trong đó có ràng buộc điều kiện sinh viên phải trở về quốc gia của mình sau khi tốt nghiệp.

3. Thư mời làm việc: Bạn cần phải có thư mời làm việc

 • Được gửi từ một công ty hay chủ lao động được chỉ định thuộc các tỉnh bang Atlantic.
 • Công việc có thời hạn tối thiểu 1 năm
 • Công việc có thời hạn tối thiểu 1 năm
 • Thư mời làm việc theo những ngành có trong danh sách NOC Loại 0, Cấp A, B hoặc C.

4. Trình độ ngoại ngữ:

 • Đạt điểm chuẩn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc Pháp tối thiểu là CLB/NCLC 4. (Chuẩn CLB 4 tương đương với các bands của IELTS như sau: Nghe 4.5 – Nói 4.0 – Đọc 3.5 – Viết 4.0)
 • Bạn bắt buộc phải làm bài kiểm tra ngoại ngữ và kết quả kiểm tra phải được nộp cùng với hồ sơ. Kết quả của bài kiểm tra phải không quá hai năm tính đến thời điểm nhận hồ sơ.

5. Chứng minh tài chính

Bạn cần phải chứng minh rằng mình đủ khả năng tài chính cho bản thân và gia đình sau khi nhập cư. Khoản tiền bạn cần chứng minh sẽ phụ thuộc vào số lượng thành viên trong gia đình, kể cả các thành viên gia đình mà bạn có hỗ trợ tài chính nhưng không cùng nhập cư cùng bạn.
Để biết thêm chi tiết về chứng minh tài chính, bạn có thể truy cập link sau đây: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-immigration-pilot/proof-funds.html
Trong trường hợp đương đơn đang làm việc tại Canada với một giấy phép làm việc hợp lệ (Valid work permit) thì có thể bỏ qua điều kiện chứng minh tài chính này.