Du học sinh được phép làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn, Nông nghiệp

Các lĩnh vực sinh viên được phép làm việc toàn thời gian

Để phục vụ các nhu cầu thiết yếu trong giai đoạn Covid-19, chính phủ Úc cho phép du học được làm việc không giới hạn số giờ trong các lĩnh vực sau:
  • Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi / người khuyết tật tại một số tổ chức chỉ định.
  • Hỗ trợ lực lượng y tế phòng chống COVID-19, với điều kiện chuyên ngành đang học phải liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.
  • Nông nghiệp.
  • Du lịch và Nhà hàng – Khách sạn.
Đây là các biện pháp tạm thời được áp dụng trong giai đoạn Covid-19 và sẽ tiếp tục được Chính phủ Úc xem xét trong thời gian tới.

Yêu cầu đối với các sinh viên khi làm việc toàn thời gian

Du học sinh được phép linh hoạt số giờ làm việc trong một số lĩnh vực trọng yếu, với các điều kiện sau:
  • Duy trì việc đăng ký khóa học.
  • Đảm bảo tham gia đủ thời lượng khóa học yêu cầu.
  • Đảm bảo tiến độ và kết quả học tập.
Việc hủy, ngừng tham gia khóa học hoặc không đảm bảo tiến độ học tập có thể ảnh hưởng đến visa du học.
Như vậy, với quy định này, ngay cả với các sinh viên đang học vẫn có thể tích luỹ đủ điều kiện xin visa 491 SBO Queensland. Trước đây, muốn đủ điều kiện xin visa này, đương đơn bắt buộc phải đang sở hữu visa sau tốt nghiệp 485 để có thể điều hành một doanh nghiệp nhỏ ít nhất từ 6 tháng trở lên.
Hãy liên hệ với Doslink để tìm hiểu và tích luỹ điều kiện cho visa 491 SBO Queensland.

Bạn muốn du học?

Đăng ký tư vấn ngay với ….

DOSLINK EDUCATION

Liên hệ ngay với chúng tôi

conver