Du học sinh từng hoặc đang nắm giữ visa 485 được phép trở lại Úc từ 18/02/2022 và gia hạn visa này.

Chính phủ Úc cho phép cựu du học sinh đã từng hoặc đang nắm giữ visa 485 được phép trở lại Úc từ ngày 18/02/2022 và có thể gia hạn visa 485 nếu đáp ứng đủ các điều kiện yêu cầu.
Chính phủ Úc dự kiến sẽ đưa ra các điều chỉnh như sau:
  • Cho phép du học sinh đã từng hoặc đang nắm giữ visa 485 (visa làm việc sau khi tốt nghiệp tại Úc) được phép quay lại Úc từ ngày 18/02/2022 và nộp đơn xin gia hạn visa này.
  • Visa có thể được gia hạn nếu du học sinh ở ngoài Úc ở bất cứ thời điểm nào trong giai đoạn từ 01/02/2020 đến 14/12/2021, trong khi vẫn đang nắm giữ visa 485 còn hiệu lực.
  • Việc gia hạn visa bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/02/2022 và người nắm giữ visa sẽ được Bộ Nội Vụ Úc thông báo trực tiếp về việc này
Những thay đổi này nhằm hỗ trợ cựu du học sinh có thể trở lại Úc sớm nhất có thể, trước khi chính phủ Úc đưa ra những chính sách hỗ trợ cho phép các du học sinh gia hạn visa 485, dự kiến sẽ áp dụng từ 01/07/2022.

Bạn muốn du học?

Đăng ký tư vấn ngay với ….

DOSLINK EDUCATION

Liên hệ ngay với chúng tôi

conver