Du học sinh Úc có thể gia hạn visa 485 lần thứ 2 từ năm 2021

Theo quy định mới của chính phủ Úc, du học sinh nắm giữ visa 485 và đáp ứng đủ điều kiện, sẽ được phép gia hạn visa 485 lần thứ hai với hiệu lực từ 1-2 năm.
Theo quy định trước đây, du học sinh tại Úc chỉ được phép xin visa 485 một lần duy nhất. Nhưng kể từ ngày 20/01/2021, du học sinh có cơ hội gia hạn visa 485 lần thứ hai. Cụ thể, các du học sinh thuộc Post-Study Work Stream (học từ bậc Cử nhân trở lên cho bất cứ ngành nghề nào) sau khi sử dụng hết visa 485 lần thứ nhất (với hiệu lực 2 năm), có thể nộp đơn xin visa 485 lần thứ hai nếu thuộc các trường hợp sau:
  • Đã học ít nhất 2 năm tại các khu vực thuộc nhóm 2 và tiếp tục sinh sống tại các khu vực thuộc nhóm 2 trong suốt thời gian nắm giữ visa 485 lần thứ 1: visa 485 lần 2 sẽ có hiệu lực 1 năm.
  • Đã học ít nhất 2 năm tại các khu vực thuộc nhóm 3 và tiếp tục sinh sống tại các khu vực thuộc nhóm 3 trong suốt thời gian nắm giữ visa 485 lần thứ 1: visa 485 lần 2 sẽ có hiệu lực 2 năm.
Phân loại các khu vực cụ thể như sau:
  • Nhóm 2: bất kỳ nơi nào ngoại trừ Sydney, Melbourne và Brisbane, như: Adelaide, Perth, Gold Coast, Newscattle, Wollongong, Geelong, Hobart,…
  • Nhóm 3: bao gồm toàn nước Úc, ngoại trừ 3 thành phố lớn và các thành phố thuộc nhóm 2, như Darwin, Launceston,…

Bạn muốn du học?

Đăng ký tư vấn ngay với ….

DOSLINK EDUCATION

Liên hệ ngay với chúng tôi

conver