Hệ thống giáo dục Úc

Bai-1.1-Uc
Hệ thống giáo dục Úc được phát triển toàn diện và tạo điều kiện cho du học sinh quốc tế linh hoạt lựa chọn các bậc học phù hợp với từng cá nhân. Chương trình trung học của Úc kéo dài 13 năm, bao gồm năm mẫu giáo và 12 năm học từ lớp 1 đến lớp 12. Học sinh tại Úc bắt buộc phải đi học đến hết lớp 10 là tối thiểu.
Hệ thống giáo dục này được áp dụng chung cho toàn nước Úc và chỉ có một số khác biệt nhỏ ở từng tiểu bang. Học sinh, sinh viên du học tại Úc có thể lựa chọn chương trình học tuỳ theo học lực, anh ngữ và khả năng tài chính của mình.
Hệ thống giáo dục Úc gồm 3 bậc chính như sau:

1. Bậc Tiểu học đến Trung học

Chương trình học
Độ dài khóa học
Tiểu học
Pre & Primary School
Bậc Tiểu học tại Úc thông thường kéo dài từ 7 đến 8 năm tuỳ tiểu bang, bắt đầu từ năm mẫu giáo (5 tuổi) cho đến lớp 6 hoặc lớp 7.
Trung học cơ sở
Senior Secondary/Middle School
Bậc Trung học cơ sở thường kéo dài từ 3 đến 4 năm tuỳ tiểu bang, từ lớp 7 hoặc lớp 8 cho đến lớp 10.
Trung học phổ thông
Senior Secondary/High School
Bậc Trung học phổ thông thường kéo dài 2 năm, từ lớp 11 đến lớp 12.
Lưu ý: Du học sinh cần học trọn 2 năm trung học phổ thông (lớp 11 và lớp 12) thì mới có thể tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ tốt nghiệp trung phổ thông tại Úc.

2. Bậc học Nghề, Cao đẳng (VET: Vocational Education & Training)

Du học sinh sẽ được tiếp cận các chương trình học thiên về kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn lý thuyết, đảm bảo kiến thức được đào tạo và cập nhật liên tục từ các chuyên gia trong ngành.
Đối với bậc học này, du học sinh có nhiều lựa chọn với các chứng chỉ Nghề, Cao đẳng với thời lượng khoá học đa dạng và tiêu chuẩn đầu ra tương ứng, cụ thể như bảng dưới đây.
Chương trình học
Độ dài khóa học
Tiêu chuẩn đầu ra
Chứng chỉ I
(Certificate I)
4 - 6 tháng
Thợ lành nghề
Chứng chỉ 2
(Certificate II)
Khoảng 12 tháng
Thợ chuyên nghiệp cấp cao
Chứng chỉ III
(Certificate III)
Khoảng 12 tháng
Kỹ thuật viên đạt chuẩn
Chứng chỉ IV
(Certificate IV)
12 – 18 tháng
Giám sát viên
Diploma
(có thể hiểu là bằng Cao đẳng)
18 – 24 tháng
Bán chuyên gia
(phụ tá cho chuyên gia)
Advanced Diploma
(một dạng chương trình Diploma nâng cao)
24 - 36 tháng
Quản lý bậc trung

3. Bậc học Đại học trở lên (HE: Higher Education)

Đối với bậc học này, du học sinh cũng có nhiều lựa chọn bậc học với thời lượng khoá học đa dạng tuỳ theo nhu cầu học tập của mình.
Chương trình học
Độ dài khóa học
Cử nhân
(Bachelor)
3 - 4 năm
Chứng chỉ Sau đại học
(Graduate Certificae/Diploma)
6 - 12 tháng
Thạc sĩ
(Master coursework)
1 - 2 năm
Thạc sĩ nghiên cứu
(Master research)
2 - 3 năm
Tiến sĩ
Tiến sĩ
3 - 4 năm

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Education

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate