New South Wales chính thức mở nhận hồ sơ 491 – Stream 1 kể từ 15/06/2020

nsw-chinh-thuc-nhan-ho-so-491-steam-1-min
Các đương đương hội tụ đủ điều kiện để tham gia chương trình bảo lãnh visa 491 – Stream 1 của tiểu bang New South Wales có thể nộp hồ sơ xin bảo lãnh theo quy trình của tiểu bang như sau:

Bước 1: Nộp Thỉnh nguyện thư (EOI) vào hệ thống SkillSelect

Bước 2: Chuẩn bị application form và tất cả chứng từ theo yêu cầu của chính phủ tiểu bang New South Wales

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ và thanh toán phí xét duyệt

Bước 4: Nộp hồ sơ đầy đủ về email của NSW Treasury

Theo đúng kế hoạch, New South Wales sẽ ngừng nhận hồ sơ vào 5pm ngày 23/06/2020. Thực tế cho thấy, chính phủ tiểu bang hoàn toàn có thể ngừng nhận hồ sơ trước thời gian này nếu đã nhận đủ số lượng cần thiết. Liên hệ với Doslink ngay để chúng tôi giúp bạn nắm bắt cơ hội này!
Các đương đơn để nhận được bảo lãnh của tiểu bang NSW theo Stream 1, cần thoả mãn các điều kiện:
  • Ngành nghề thuộc danh sách 𝐍𝐒𝐖 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐚𝐦 𝟏 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐎𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐢𝐬𝐭
  • Đã và đang sống ở vùng chỉ định (𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐫𝐞𝐚) của NSW ít nhất 12 tháng
  • Đã và đang làm việc tại vùng chỉ định (𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐫𝐞𝐚) của NSW ít nhất 12 tháng
  • Có công việc đúng chuyên ngành hoặc có liên quan chặt chẽ đến chuyên ngành trong vòng 12 tháng đó
Doslink Education & Migration – là Công ty tư vấn du học sở hữu bằng cấp về Tư vấn Di trú Úc được Bộ Di trú Úc công nhận có đủ tư cách pháp nhân và thẩm quyền, chuyên môn cũng như kiến thức tổng quát về di trú để tư vấn một cách đầy đủ, chính xác và trọn vẹn nhất về con đường Du học – Định cư cho du học sinh.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Education

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Bạn muốn du học?

Đăng ký tư vấn ngay với ….

DOSLINK EDUCATION

Liên hệ ngay với chúng tôi

conver