Page 2

ĐĂNG KÝ NHẬN CẨM NANG
DU HỌC ÚC

Cẩm nang du học Úc giúp bạn tìm thấy nhiều thông tin hữu ích trước khi chuẩn bị hành trang cho việc du học tại Úc, như:

  • Các vật dụng cần chuẩn bị và đóng gói hành lý
  • Thời tiết và trang phục cần chuẩn bị theo mùa
  • Niên học và thời khoá biểu mẫu
  • Chỗ ở và phương tiện đi lại
  • Thông tin liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp,…

Đăng ký nhận Cẩm nang thông tin

Vui lòng chọn thành phố (tiểu bang)