Tổng quan Định cư Canada Diện Tay Nghề

Bai-2.1_1
Chính phủ Canada luôn coi trọng chính sách thu hút nhập cư, đặc biệt là diện lao động có tay nghề để góp phần lấp dần những thiếu hụt về lực lượng lao động tại chỗ. Trong những năm gần đây, và đặc biệt là ngay trong thời điểm COVID-19 đang gây ra những tổn thất lớn cho nền kinh tế toàn cầu nói chung và Canada nói riêng, thì Ngài Bộ Trưởng Bộ Di Trú Canada đã tái khẳng định việc tiếp nhận người nhập cư là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tại đất nước Lá Phong.
Dưới đây là Bảng Kế Hoạch Tiếp Nhận Người Nhập Cư của Canada trong giai đoạn từ 2020 đến 2022 do Bộ Di Trú Canada công bố chính thức vào đầu năm 2020:
Immigration category Category
2020
Target
2021
Target
2022
Target
Economic Program
FSW, FST, CEC (Express Entry)
91,800
91,950
91,550
Economic Pilots: Caregivers; Agri-Food; Rural and Nothern
5,200
7,150
9,500
Atlantic Pilot
5,000
5,000
5,000
Business
750
750
750
PNPs
67,800
71,300
73,000
Quebec (Skilled Worker & Business)
25,250
TBD
TBD
Total Economic
195,800
203,050
212,050
Family Class
Spouses, Partners, and Dependent Children
70,000
70,000
70,000
Parents and Grandparents
21,000
21,000
21,000
All Family Class Programs
91,000
91,000
91,000
Refugees and Protected Persons
Protection Persons in Canada & Dependent Aboard
18,000
20,000
20,500
Goverment Assisted
10,700
10,950
11,450
Blended Visa Office Referred
1,000
1,000
1,000
Private Sponsored
20,000
20,000
20,000
Total Refugees and Proteect Persons
49,700
51,950
52,950
Humanitarian and Others
Humanitarian and Others
4,500
5,000
5,000
Overall Planned Permanent Admissions
341,000
351,000
361,000
Nhìn vào Bảng này, chúng ta có một số nhận xét sau đây :
– Trong các chương trình định cư Canada thì Nhóm ‘’Economic’’ chiếm tỷ trọng gần 60% trong tổng số bình quân khoảng 350.000 người nhập cư trong 1 năm
– Các chương trình định cư theo diện tay nghề đều nằm trong Nhóm ‘’Economic’’ này và chiếm tỷ trọng trên 70% của nhóm.
– Các chương trình định cư theo diện tay nghề rất đa dạng và phong phú: Từ những chương trình Liên Bang theo hệ thống Express Entry cho đến những chương trình theo bảo lãnh Tỉnh Bang PNPs cũng như những chương trình thí điểm như AIPP, RNIP và chương trình riêng của Tỉnh Bang Quebec.
Để có thể nắm bắt chính xác và phân biệt được những chương trình định cư diện tay nghề nói trên, chúng ta có thể chia thành 2 nhóm lớn là Nhóm Tay Nghề Liên Bang và Nhóm Tay Nghề Tỉnh Bang:
 • Nhóm Tay Nghề Liên Bang: Đương đơn và gia đình có thể định cư tại bất cứ Tỉnh Bang nào trên đất nước Canada mà không có cam kết gì ràng buộc. Vì vậy, những yêu cầu và điều kiện định cư của Liên Bang khó hơn các Tỉnh Bang khá nhiều.
 • Nhóm Tay Nghề Tỉnh Bang: Đương đơn sẽ nộp hồ sơ cho Tỉnh Bang nơi gia đình muốn định cư. Khi ứng viên đạt yêu cầu, Tỉnh Bang sẽ bảo lãnh để Liên Bang xem xét cấp Thường trú nhân cho ứng viên và gia đình.

Nhóm Tay Nghề Liên Bang

Có 3 chương trình định cư theo Nhóm Tay Nghề Liên Bang:
 • Federal Skilled Worker Program (FSWP): Chương trình dành cho ứng viên có tay nghề và chuyên môn cao từ tất cả các quốc gia trên thế giới.
 • Federal Skilled Trades Program (FSTP): Chương trình dành cho ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong 5 năm gần nhất với tay nghề thợ chuyên môn theo danh sách quy định.
 • Canadian Experience Class (CEC): Chương trình dành cho ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Canada ít nhất là 12 tháng.
Nội dung và các yêu cầu cụ thể của từng chương trình nói trên được trình bày trong: Chương trình Express Entry

Nhóm Tay Nghề Tỉnh Bang

Các chương trình thuộc nhóm này được các Tỉnh Bang phát hành riêng rẽ dựa trên các yêu cầu đặc thù của Tỉnh Bang nhằm giải quyết nhu cầu nhân lực cụ thể của địa phương. Với các chương trình Tỉnh Bang, các ứng viên và gia đình phải cam kết sinh sống, làm việc tại Tỉnh Bang đó trong một khoảng thời gian tối thiểu theo quy định, thường sẽ dao động trong khoảng từ 1.5 đến 2 năm tùy theo chính sách của từng Tỉnh Bang.
Các chương trình này hết sức phong phú, đa dạng và được phân thành các nhóm chính sau đây:
 • Các chương trình Đề cử Tỉnh bang (Provincial Nominee Programs – PNPs) là nhóm chương trình nhập cư kinh tế Canada thu hút ứng viên rất mạnh hiện nay. Trong những năm gần đây, Bộ Di Trú Canada đã liên tục gia tăng số lượng ứng viên được tuyển chọn từ các chương trình này.
   
  Các chương trình PNPs hiện đang có mặt tại các Tỉnh Bang và Vùng Lãnh Thổ sau đây:
  – Alberta
  – British Columbia
  – Manitoba
  – New Brunswick
  – Newfoundland and Labrador
  – Northwest Territories
  – Nova Scotia
  – Ontario
  – Prince Edward Island
  – Quebec
  – Saskatchewan
  – Yukon
  Nội dung và các yêu cầu cụ thể của chương trình PNPs được trình bày trong: Tổng quan về chương trình Đề cử tỉnh bang
 • Chương trình Thí điểm AIPP (Atlantic Immigration Pilot Program) là một chương trình được thử nghiệm tại 4 tỉnh bang khu vực Đại Tây Dương (Atlantic), bao gồm Newfoundland and Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island và Nova Scotia.
   
  Chương trình AIPP dựa trên mô hình định cư theo nhà tuyển dụng (Employer-driven Immigration) nhằm kết hợp nhu cầu của chủ doanh nghiệp với đội ngũ người nhập cư có tay nghề. Đây là cơ hội tốt đối với những ai mong muốn định cư Canada nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của các chương trình tay nghề theo Liên Bang (Express Entry) hay theo bảo lãnh Tỉnh Bang (PNP) truyền thống.
   
  Nội dung và các yêu cầu cụ thể của chương trình AIPP được trình bày trong: Chương trình định cư AIPP
 • Chương trình Thí điểm RNIP (Rural and Northern Immigration Pilot) là một chương trình được thử nghiệm được dự kiến kéo dài trong 5 năm tại các vùng địa phương thuộc năm Tỉnh Bang: Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta và British Columbia

  Chương trình thử nghiệm RNIP đã chính thức công bố vào tháng 1/2019 dựa trên nền tảng tương tự như chương trình AIPP sau khi đã đúc rút một số kinh nghiệm của chương trình này.

  Nội dung và các yêu cầu cụ thể của chương trình AIPP được trình bày trong: Chương trình định cư RNIP
Tóm lại, các chương trình định cư theo diện tay nghề Canada hết sức đa dạng và phong phú, Công ty Doslink Education & Migration với chuyên môn sâu trong lĩnh vực tư vấn du học và di trú luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý Khách Hàng để có thể hỗ trợ chính xác và hiệu quả trong việc xác định và lựa chọn chương trình phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng đương đơn.