Định cư Úc Visa 190 – Diện Tay Nghề Bảo Lãnh Bang

Đây là loại visa thường trú vĩnh viễn đòi hỏi có bảo lãnh bởi chính phủ tiểu bang.

Lợi điểm visa 190:

Quyền lợi visa 190:

Điều kiện của visa tay nghề bảo lãnh bang 190:

Doslink có thể giúp bạn:

LỜI CẢM ƠN