Visa 491 - Đầu tư doanh nghiệp nhỏ Tasmania

Visa 491 - SBO Tasmania Úc

– Cơ hội định cư tay nghề Úc kết hợp đầu tư doanh nghiệp nhỏ tại Tasmania (491 SBO – TAS)

– Bên cạnh Queensland, Tasmania là một trong hai tiểu bang của Úc chấp nhận ưu tiên bảo lãnh cho các đương đơn định cư tay nghề đang sở hữu và điều hành hành doanh nghiệp nhỏ tại tiểu bang Tasmania

Visa 491 - SBO Tasmania Úc | Lợi điểm:

Để thành công trong việc xin bảo lãnh tiểu bang cho diện visa này, Doslink sẽ đồng hành cùng bạn từ những bước đầu tiên khi thành lập doanh nghiệp cho đến bước thiết kế nên một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh (comprehensive business plan), giúp bạn nâng cao tối đa khả năng đạt được bảo lãnh của tiểu bang Tasmania với các yêu cầu phức tạp, bao gồm:

Tin tức liên quan:

LỜI CẢM ƠN